top of page
Image by Nick Loggie

Elite Tactical Force Installations

WE ARE HIRING

INSTALLER/SECURITY ENGINEERS 

NATIONWIDE

EMERGENCY INSTALL REQUIRES?

Get in touch for a Fast, Easy quote today!

တပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် စနစ်စျေးနှုန်း

အသေးစားနေထိုင်မှုစနစ်များ

တစ်ဆက်တည်းအိမ်များ
လုံးချင်းအိမ်
တိုက်ခန်းငယ်
အိမ်ထောင်ရေး

 • 1 ကင်မရာစနစ်များ

 • ကင်မရာ ၂ လုံးစနစ်များ

 • ကင်မရာ ၃ လုံးစနစ်များ

 • 4 ကင်မရာစနစ်များ

ကြီးမားသော လူနေထိုင်မှုစနစ်များ

လုံးချင်းအိမ်
ဘန်ဂလို
တိုက်ခန်းများ
လယ်ယာ

 • 4 ကင်မရာစနစ်များ

 • 6 ကင်မရာစနစ်များ

 • 8 ကင်မရာစနစ်များ

 • 12 ကင်မရာစနစ်များ

အသေးစားလုပ်ငန်းသုံးစနစ်များ

အသေးစား လက်လီ/ရုံး
ကဖေး/စားသောက်ဆိုင်လေးများ
အသေးစားဂိုဒေါင်/စက်ရုံ
ကားဂိုထောင်/ Showroom အသေး

 • ကင်မရာ ၂ လုံးစနစ်များ

 • 4 ကင်မရာစနစ်များ

 • 6 ကင်မရာစနစ်များ

 • 8 ကင်မရာစနစ်များ

ကြီးမားသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစနစ်များ

လက်လီ/ရုံးကြီး
ကဖေး/စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေ
ဂိုဒေါင်/စက်ရုံကြီး
ကျောင်း/ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

 • 8 ကင်မရာစနစ်များ

 • 16 ကင်မရာစနစ်များ

 • 32 ကင်မရာစနစ်များ

 • 64 ကင်မရာစနစ်များ

Get a Price Quote

Thanks! We’ll send you a price quote shortly.

bottom of page